De mobiele- en web-toepassingen van Werktools

Voor toezicht

Dé app voor toezichthouders en directievoerders voor dagboeken, opnames, rapportages en om afspraken, afwijkingen e.d. met alle betrokkenen af te stemmen.

Voor uitvoering

Voor monteurs en uitvoerders om werkzaamheden, resultaten, afwijkingen en afspraken met elkaar af te stemmen en aan opdrachtgevers te rapporteren.

Voor beheer

Voor beheerders van wegen, (sport-)parken en wijken voor het schouwen, registreren, melden en communiceren van afwijkingen en werkzaamheden.

Voor services

Apps voor monteurs om (voor-) opnames, de voortgang en resultaten eenvoudig te registreren, te communiceren en aan de klant te rapporteren.

Voor kwaliteit

Apps voor medewerkers en coördinatoren in de bouw of infra om de kwaliteit van processen en resultaten te inspecteren, te rapporteren en om verbetermaatregelen te bewaken.

Voor veiligheid

De meest eenvoudige en complete software voor werkplekinspecties, voor het melden en beheren van incidenten en onveilige situaties, voor LMRA’s en RI&E.

In welk branche ben jij werkzaam?

Op welk vakgebied ben jij werkzaam?

app saas, saas bouwalp, bouwapp, foto app, bouw app

Overige