Stadsbeheer van de gemeente Leiden werkt jaarlijks met diverse aannemers aan een groot aantal onderhoudswerkzaamheden en reparaties van onder meer riolering, kabels en leidingen en parken. Iedere vakdiscipline kent haar eigen processen en werkzaamheden, resultaten, afwijkingen en afspraken met aannemers.  De registratie daarvan is van groot belang daarvoor.

Voordelen registratie onderhoudswerkzaamheden en reparaties

Om discussie tussen beheerder en aannemers te voorkomen werkt Stadsbeheer Leiden met de Werktools Toezichthoudersapp, waar alle aspecten van een project verzameld worden als in een collectief dagboek. Beheerders kunnen de situatie en afspraken vóór, tijdens en na de opdracht eenvoudig inzien, waardoor discussies snel en eenvoudig worden beslecht.

De Werktools Logboek app voor Stadsbeheer Leiden is snel tot stand gekomen. In twee bijeenkomsten van anderhalf uur is de nieuwe werkwijze en de inrichting van het Logboek besproken en zijn de gebruikers getraind. Werktools heeft de app ingericht, gebruikers geïnstrueerd over het gebruik en tips gegeven om alles uit het Logboek te halen. Inmiddels is de Werktools Logboek app geruime tijd in gebruik door de beheerders en werken zij iedere dag sneller, beter en leuker.

Neem contact met ons op voor meer informatie.