Als directievoerder heb jij als taak om een bouwproject te begeleiden vanaf de voorbereidingsfase tot en met de oplevering.

Jij fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij het project, zoals de opdrachtgever, de aannemer, de onderaannemers en de adviseurs.

Ziet jouw werkproces er ook zo uit?

  • Voorbereidingsfase: in deze fase maakt de directievoerder kennis met het project en de opdrachtgever. De directievoerder beoordeelt de haalbaarheid en maakt afspraken met de opdrachtgever over het te volgen traject. Ook stelt de directievoerder het bestek en de bijbehorende tekeningen op.

  • Aanbestedingsfase: in deze fase beoordeelt de directievoerder de inschrijvingen van de aannemers en adviseert de opdrachtgever bij het gunningsproces. Ook zorgt de directievoerder ervoor dat de contracten met de aannemers en adviseurs worden opgesteld.

  • Uitvoeringsfase: in deze fase is de directievoerder verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de uitvoering van het project. De directievoerder houdt toezicht op de kwaliteit, voortgang en veiligheid van de werkzaamheden en bewaakt de planning en het budget. Daarnaast zorgt de directievoerder voor de afstemming tussen de verschillende partijen en bewaakt de directievoerder de naleving van contractuele afspraken.

  • Opleveringsfase: in deze fase controleert de directievoerder de oplevering van het project. De directievoerder controleert of het werk volgens de afspraken en contracten is uitgevoerd en maakt een proces-verbaal van oplevering op.

  • Nazorgfase: in deze fase zorgt de directievoerder voor de afwikkeling van restpunten en eventuele geschillen. Ook controleert de directievoerder de eindafrekening en draagt de directievoerder het project over aan de opdrachtgever.

Kortom, de directievoerder is verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van het bouwproject en heeft daarbij een belangrijke rol in de communicatie tussen alle betrokken partijen. In al deze fases helpt de WERKTOOLS app jou.

Makkelijk vastleggen

Als toezichthouder kun je makkelijk alles ter plekke vastleggen met fotos en tekst.

  • Als je een foto maakt wordt meteen automatisch de gps coordinaten opgeslagen.
  • Bovendien ziet de telefoon automatisch bij welk project jij werkt als jij daarbij in de buurt bent.
  • Doordat de app jouw foto’s meteen toedeelt aan de juiste project fotos terwijl je ze maakt, heb je achteraf geen werk meer.
  • Je kunt ook ter plekke teksten inspreken. Wel zo handig als je handschoenen draagt!
  • Hoogstens wil  je misschien later nog wat tekst aanpassen op kantoor. Dat kan allemaal.

1

fav, rapporteren, foto maken

Geeft jouw overzicht

Proces verbaal van oplevering

De app zorgt zorgt voor een grondig en nauwkeurig proces-verbaal van oplevering, waarin alle details en bevindingen worden gedocumenteerd. Dit proces-verbaal dient als officieel bewijs van de voltooiing van het project en als referentiepunt voor verdere stappen.

Afwikkeling van restpunten

Daarnaast kun je ook eenvoudig de afwikkeling van restpunten verzorgen. Met de rapportage tool zorg jij ervoor dat eventuele openstaande punten of gebreken na de oplevering adequaat worden afgehandeld en opgelost. Zodat jij het project volledig af kunt ronden en het voldoet aan de afgesproken specificaties en kwaliteitseisen.

1

Communicatie & informatie delen

Communicatie speelt een cruciale rol gedurende het hele proces.

De app zorgt voor heldere en effectieve communicatie met alle betrokken partijen, inclusief opdrachtgevers, aannemers en andere belanghebbenden in het project.

Open communicatielijnen stellen jou in staat om vragen te beantwoorden, eventuele zorgen aan te pakken. Zodat alle partijen op de hoogte zijn van de voortgang en ontwikkelingen.

1

In de praktijk

Lees hoe onze gebruikers zoals directievoerders bij gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en corporaties en aannemers werken met de app.

Bekijk alle cases

Implementatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie en een demo. Daarna kunnen toezichthouders en directie de app in de praktijk ervaren en besluiten om wel of niet verder te gaan. Werktools zorgt voor de afstemming met ICT, de inrichting van de app, de training en begeleiding van gebruikers en beheerders.

Van eerste contact naar gebruik in anderhalve maand: succes verzekerd.

1

Demonstratie

We starten altijd met een demo en de afstemming tussen je wensen en de mogelijkheden van de app. Na de eerste bijeenkomst weet je wat er mogelijk is en wat de voordelen en kosten zijn.

2

Pilot

In een pilot kunnen gebruikers ervaren of de oplossing in hun praktijk bruikbaar is en meerwaarde biedt; zowel de app als nieuwe werkwijzes worden getoetst.

3

Implementatie en gebruik

Na de pilot zorgen we voor de inrichting van de app en de training en begeleiding van de gebruikers en beheerders; binnen 6 weken na de demo kun je al de verbeteringen merken.