Artikel uit Stadswerk magazine juni 2021

Ook op Texel is het beheer van de openbare ruimte hectisch. Met een gevarieerde uitvoerende dienst wordt het eiland schoon, heel en veilig gehouden voor 13.500 bewoners en jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers.

Project communicatie

Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden wordt het steeds belangrijker om duidelijk te communiceren tussen de collega’s van de verschillende vakgebieden onderling en met de uitvoerende partijen die in opdracht van de gemeente Texel in de openbare ruimte aan het werk zijn. Tot voor kort werden project communicatie zoals meldingen en foto’s bijgehouden en gedeeld via whatsapp, mail,  geeltjes, grijsjes, sms’jes, notebooks en koffieautomaatoverlegjes. Hierdoor was er beperkt zicht op het afhandelen van interne meldingen en was informatie bij opleveringen soms incompleet. In maart 2021 is er begonnen met een pilot met Toezichthoudersapp van WerkTools.

Inmiddels heeft de app zich ruimschoots bewezen. Informatie is te clusteren per vakgebied, datum, locatie of uitvoerder, altijd te raadplegen en rapportages zijn beschikbaar in verschillende formats. De deelnemers in de pilot zijn vooral enthousiast over het gebruiksgemak van de app op hun mobiele telefoon en de tijdswinst die de app oplevert. De pilot is geslaagd, Gemeente Texel kiest voor WerkTools.