Werken in de rol van opdrachtgever

Werken als opdrachtgever binnen de overheid brengt diverse uitdagingen met zich mee, vooral bij projecten in de openbare ruimte waar nauwe samenwerking met aannemers essentieel is. Het opnemen van foto’s met bijbehorende tekst in rapporten, zoals bij nulmetingen,opleverpunten en overdrachten, vormt een tijdrovend aspect van dit werk. Gelukkig biedt Werktools een efficiënte oplossing om dit proces te stroomlijnen, wat waardevolle tijd bespaart.

Controle van uitbestede werken

Een kritiek punt bij opdrachtgeverschap is het controleren van facturen voor uitbestede werken. Het is essentieel om te verifiëren of het werk correct is uitgevoerd en of de facturering accuraat is. Het nauwkeurig registreren van gegevens voor bewijsvoering speelt hierbij een cruciale rol, wat zorgt voor transparantie en accountability.

Een andere belangrijke uitdaging is het behouden van inzicht en overzicht over nulmetingen, restpunten en eventuele schades. Effectieve registratie en documentatie zijn onmisbaar om het verloop van projecten te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Interne communicatie

Daarnaast speelt de communicatie met het management een sleutelrol. Het is van belang om als opdrachtgever professioneel en goed geïnformeerd over te komen. Dit draagt niet alleen bij aan een soepel verloop van projecten, maar versterkt ook het vertrouwen van het management in het geleverde werk.

Formele communicatie met aannemers

Tenslotte, het gebruik van VISI voor de uitwisseling van bouwprocesinformatie is een praktische aanpak om de communicatie tussen opdrachtgever en aannemers te stroomlijnen. Dit digitale platform vergemakkelijkt de informatiestroom, wat resulteert in een efficiënter en gestroomlijnd bouwproces. De implementatie van dergelijke tools kan de samenwerking tussen overheid en aannemers aanzienlijk verbeteren.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Het vastleggen van data en informatie vergemakkelijkt niet alleen het opzoeken van informatie volgens de Wet open overheid (WOO), maar helpt ook om te voldoen aan compliance verplichtingen, zoals de Wet kwaliteitsborging bouw (WKB).”

Nooit meer misverstanden over afspraken

Afspraken en afwijkingen met aannmemers worden niet altijd goed vastgelegd in een proces verbaal.

Hierdoor kunnen intern en met de aannemer vervelende misverstanden ontstaan.

Doordat in de app alle gegevens real time in de cloud word opgeslagen, is het hele team op kantoor en op het werk op de hoogte.

Rapportages voor nul metingen en opleveringen en hercontroles met opleverpunten maak je in een paar minuten.

1

rapport maken, app rapportage, app, rapport maken, saas, vastleggen, saas, uitvoerder bouw, directievoerder, app whatsapp, foto maken, foto app, dagboek, rapporteren, verslag maken, rapport maken, weekrapport, project app administratie, bouwmanagement appsoftware, tool, melding, software, openbare ruimte app

Controle van uitbestede werken

Handig bewijsvoering verzamelen met jouw mobieltje per project, wijk of deelopdracht georganiseerd.

Eventueel kun je tekst toevoegen.

Met gedetailleerde informatie over hoeveelheden in het kader van kostenbeheersing en kwaliteitscontrole in de openbare ruimte. Hiermee kun je een project tijdig bijsturen.

Handig voor schouwen, dagboeken, weekrapporten en overdrachten.

1

rapport maken, openbare ruimte app, schouwen, nulmeting, rapport, restpunten, overdrachten, nulmeting, toezicht op project, oplevering, overdracht, beheer, schouwen, melden afwijking, melding schade, aannemer, beheerder voor schouwpunten, beheerder meldingen, controle, aannemer, inventariseren werk, uitvoeren werk, afmelden werk, opleveren werk, uav, afwijkingen, raw, raw,

Formele communicatie

Faalkosten en vertragingen door miscommunicatie zijn vaak cruciale uitdagingen in projecten. VISI richt zich op het verbeteren van formele afstemming en informatieoverdracht tussen alle partijen die betrokken zijn bij een project. Met behulp van managementtools, zoals informatiemanagement, documentbeheer en contractbeheer, streeft VISI ernaar om op elk moment de juiste beslissingen in een project mogelijk te maken.

1

rapport maken, visi, formele communicatie, faallkosten,

In de praktijk

Lees hoe onze gebruikers bij de overheid werken met de app.

BEKIJK ALLE CASES

Gratis demo

Binnen 4 weken operationeel

DEMO AANVRAGEN

Demo aanvragen

Pilot doen

verslag maken, infra, gww, grond, weg en waterbouw, wegen en bruggen, buizen en kabels,dijken, damwanden, faalkosten, visi, compliance, oplevering, opleverpunten,

Klaar!

rapport maken, directievoerder, werkvoorbereider, openbare ruimte, UAV, RAW, toezichthouder, projectleider, project leider, uitvoerder werkvoorbereider, bouw,  servicemonteurs, veiligheidscoordinator uitvoerder bouw directievoerder, whatsapp, foto maken, foto app, dagboek, rapporteren, verslag maken, rapport maken, weekrapport, project administratie