Werken in de rol van opdrachtgever

Werken in de rol van opdrachtgever binnen de overheid brengt verschillende uitdagingen met zich mee, met name bij projecten in de openbare ruimte waar intensieve samenwerking met aannemers vereist is. Een van de tijdrovende aspecten van dit werk is het opnemen van foto’s met bijbehorende tekst in rapporten voor bijvoorbeeld nulmetingen of opleverpunten. Gelukkig biedt Werktools een efficiënte oplossing biedt om dit proces te stroomlijnen, waardoor kostbare uren worden bespaard.

Controle van uitbestede werken

Een kritiek punt bij opdrachtgeverschap is het controleren van facturen voor uitbestede werken. Het is van essentieel belang om te verifiëren of het werk correct is uitgevoerd en of de facturering accuraat is. Het registreren van gegevens voor bewijsvoering speelt hierbij een cruciale rol, waardoor transparantie en accountability worden gewaarborgd.

Een andere belangrijke uitdaging is het behouden van inzicht en overzicht over nulmetingen, restpunten en eventuele schades. Effectieve registratie en documentatie zijn onmisbaar om het verloop van projecten te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Interne communicatie

Daarnaast speelt de communicatie met het management een sleutelrol. Het is van belang om als opdrachtgever professioneel en goed geïnformeerd over te komen. Dit draagt niet alleen bij aan een soepel verloop van projecten, maar versterkt ook het vertrouwen van het management in het geleverde werk.

Formele communicatie met aannemer

Tenslotte, het gebruik van VISI voor de uitwisseling van bouwprocesinformatie is een praktische aanpak om de communicatie tussen opdrachtgever en aannemers te stroomlijnen. Dit digitale platform vergemakkelijkt de informatiestroom, wat resulteert in een efficiënter en gestroomlijnd bouwproces. Het implementeren van dergelijke tools kan de samenwerking tussen overheid en aannemers aanzienlijk verbeteren.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Door het vastleggen van data en informatie vergemakkelijk je het opzoeken van vragen op grond van de Wet open overheid – WOO en voldoe je makkelijker aan de compliance verplichtingen. Te denken valt ook aan de Wet kwaliteitsborging bouw – WKB.

Nooit meer misverstanden over afspraken

Afspraken en afwijkingen met aannmemers worden niet altijd goed vastgelegd.

Hierdoor kunnen intern en met de aannemer vervelende misverstanden ontstaan.

Doordat in de app alle gegevens real time in de cloud word opgeslagen, is het hele team op kantoor en op het werk op de hoogte.

Rapportages voor nul metingen en opleveringen en hercontroles met opleverpunten maak je in een paar minuten.

1

rapport maken, app rapportage, app, rapport maken, saas, vastleggen, saas, uitvoerder bouw, directievoerder, app whatsapp, foto maken, foto app, dagboek, rapporteren, verslag maken, rapport maken, weekrapport, project app administratie, bouwmanagement appsoftware, tool, melding, software, openbare ruimte app

Controle van uitbestede werken

Handig bewijsvoering verzamelen met jouw mobieltje per project, wijk of deelopdracht georganiseerd.

Eventueel kun je tekst toevoegen.

Met gedetailleerde informatie over hoeveelheden in het kader van kostenbeheersing en kwaliteitscontrole in de openbare ruimte. Hiermee kun je een project tijdig bijsturen.

Handig voor schouwen, dagboeken, weekrapporten en overdrachten.

1

rapport maken, openbare ruimte app, schouwen, nulmeting, rapport, restpunten, overdrachten, nulmeting, toezicht op project, oplevering, overdracht, beheer, schouwen, melden afwijking, melding schade, aannemer, beheerder voor schouwpunten, beheerder meldingen, controle, aannemer, inventariseren werk, uitvoeren werk, afmelden werk, opleveren werk, uav, afwijkingen, raw, raw,

Formele communicatie

Faalkosten en vertragingen wegens miscommunicatie behoren tot de grootste uitdagingen bij projecten. VISI verbetert de formele afstemming en informatieoverdracht tussen alle betrokken partijen in een project. VISI biedt management tools, zoals informatiemanagement, documentmanagement en contractbeheer, om zo op elk moment de juiste beslissing te nemen in een project.

1

rapport maken, visi, formele communicatie, faallkosten,

In de praktijk

Lees hoe onze gebruikers bij de overheid werken met de app.

BEKIJK ALLE CASES

Gratis demo

Binnen 4 weken operationeel

DEMO AANVRAGEN

Demo aanvragen

Pilot doen

verslag maken, infra, gww, grond, weg en waterbouw, wegen en bruggen, buizen en kabels,dijken, damwanden, faalkosten, visi, compliance, oplevering, opleverpunten,

Klaar!

rapport maken, directievoerder, werkvoorbereider, openbare ruimte, UAV, RAW, toezichthouder, projectleider, project leider, uitvoerder werkvoorbereider, bouw,  servicemonteurs, veiligheidscoordinator uitvoerder bouw directievoerder, whatsapp, foto maken, foto app, dagboek, rapporteren, verslag maken, rapport maken, weekrapport, project administratie