Hoe kan ik een zwakke plek melden (Responsible Disclosure)?

Een zwakke plek in een ICT-systeem van AndSafety, kun je mailen naar het AndSafety Security e-mail adres. Meld de kwetsbaarheid voordat je dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan AndSafety eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Waar je aan moet denken bij Responsible Disclosure

Als je een melding doet van een kwetsbaarheid in een ICT-systeem, denk dan aan de volgende zaken:

 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zo kan de AndSafety het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij ingewikkeldere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Laat contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat AndSafety met je contact kan opnemen.
 • Doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid.
 • Deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Verricht geen handelingen die verder gaan dan wat nodig is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Voldoe je bij je melding aan deze voorwaarden? Dan verbindt AndSafety geen juridische consequenties aan de melding.

Maak geen misbruik van een zwakke plek in een ICT-systeem

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • malware te plaatsen;
 • gegevens in een systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem);
 • veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • gebruik te maken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen;
 • gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wat AndSafety doet bij Responsible Disclosure

Heb je een melding gedaan van een zwakke plek in een ICT-systeem? AndSafety behandelt deze melding als volgt:

 • Je krijgt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van AndSafety.
 • AndSafety reageert binnen 3 werkdagen op je melding. Deze reactie bevat een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • AndSafety houdt je als melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • AndSafety lost het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op, maar uiterlijk binnen 60 dagen. AndSafety zal samen met je bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.
 • AndSafety biedt een beloning als dank voor de hulp.

AndSafety behandelt je melding vertrouwelijk. AndSafety deelt persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden. Behalve als dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is. AndSafety kan, als je dat wilt, je naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.